دستگیره
دستگیره
انواع دستیگره پنجره
برای خرید تماس بگیرید.
اطلاعات بیشتر
دستگیره ها از محصولات بازرگانی ما میباشد و تماما از ترکیه و آلمان وارد میشود. در انواع سایز و رنگ ها برای انواع درب و پنجره موجود میباشد.